• Novinky

     • Rodičovské združenie
      • Rodičovské združenie

      • Vážení rodičia, zákonní zástupcovia,

       dňa 20.11.2018 (utorok) bude informačné stretnutie rodičov s triednym učiteľom a s vyučujúcim (od 13.00 do 17.00) v súvislosti s hodnotením prospechu a správania žiakov k 1. štvrťroku.

       Využite svoje právo informovať sa o svojich deťoch a využite možnosť informovať sa o tom, ako zlepšiť ich prospech a správanie. Prosíme Vás o účasť na rodičovskom stretnutí s triednymi učiteľmi.

       Aj v mene zamestnancov školy Vám želám príjemné jesenné dni.

       RNDr. František Bočkay

       riaditeľ školy

     • Súťaž pre deviatakov
      • Súťaž pre deviatakov

       • Vyhlasovateľ súťaže a organizátor súťaže: BUKÓZA HOLDING, a. s.
       • Pre koho je určená: pre žiakov 9. ročníka základných škôl
       • Termín súťaže: od 5. novembra 2018 do 2. decembra 2018, 4 týždne – 4 kolá. Každé kolo začína pondelok o 12.00 hod a končí nedeľu o 24.00 hod.
       • Ceny: Víťaz získa značkové slúchadlá.
       • Podmienky súťaže:
        1. Súťaže je určená žiakom 9. ročníka.
        2. V súťažnom hárku žiak vyplní všetky identifikačné údaje (meno a priezvisko, názov školy, triedu, e-mailovú adresu) a odpovedá na otázky. Potom označí odoslať hárok (formulár).
        3. Jeden žiak sa môže zapojiť do každého kola iba raz.
        4. Nemusí sa zúčastniť všetkých 4 kôl.
        5. Každé kolo má 3 otázky. Odpovede na otázky sa nachádzajú na webovej stránke www.bukoza.eu
        6. Každý pondelok po skončení kola bude vylosovaný víťaz kola. Mená víťazov jednotlivých kôl budú priebežne zverejňované na webovej stránke. Ceny víťazom kôl budú odovzdané súčasne po skončení súťaže.
        7. Do zlosovania o značkové slúchadlá budú zaradené všetky doručené súťažné hárky zo všetkých kôl, v ktorých boli správne odpovede aspoň na 2 otázky. So zapojením sa do väčšieho počtu kôl šance na víťazstvo rastú.
        8. Dňa 3. decembra 2018 bude vylosovaný víťaz.
        9. Do 14. decembra 2018 po dohode so ZŠ bude cena doručená víťazovi.
       • Kontakt: e-mail: lubica.novakova@bukoza.sk
     • Jesenná výzdoba
      • Jesenná výzdoba

      • Jeseň je aj na našej škole. Pani učiteľky spolu so žiakmi špeciálnych tried vyzdobili školský areál a školu v pestrých farbách jesene. Nazrite k nám aj Vy! Dlho u nás už nebude lebo sa pomaly blíži pani zima.

       Mgr. Sabina Kuľhová

     • Projekt - Záložka spája školy
      • Projekt - Záložka spája školy

      • Dobrý deň,

       dovoľujem si Vás touto cestou kontaktovať ohľadne projektu "Záložka spája školy". Mali by sme Vám poslať 104 záložiek, na ktorých v týchto dňoch usilovne pracujeme. Pevne dúfam, že do konca októbra sa nám ich podarí nielen vyrobiť, ale aj poslať.

       Prajem pekný zvyšok dňa.

       S pozdravom

       ZŠ s MŠ Skačany

        

       Tento email sme dostali pred jesennými prázdninami. Z neho sme sa dozvedeli, s ktorou školou nás záložka do knihy spojí. Začiatkom novembra sme naozaj obdržali poštu zo ZŠ s MŠ Skačany, okres Partizánske. Táto škola sa nachádza na západnom Slovensku v Trenčianskom kraji. Veríme, že v týchto dňoch aj 107 našich záložiek poteší tamojších žiakov.

     • MŠ - Starší čítajú mladším
      • MŠ - Starší čítajú mladším

      • Dňa 15.11.2018 našu škôlku navštívili žiaci prvého stupňa základnej školy pod vedením Mgr. Gondorovej v rámci projektového vyučovania - "Starší čítajú mladším." Žiaci nám predviedli divadielko O troch prasiatkach. Škôlkarom sa toto divadielko veľmi páčilo, dokonca si sami mohli vyskúšať masky prasiatok a zlého vlka. Spoločne sfúkli prasiatkam domčeky, no do posledného z tehál sa dokázali všetci pred zlým vlkom ukryť.

       Na záver sme si spoločne zaspievali pesničku O troch prasiatkach a zatancovali tanček, ktorý predviedli škôlkari.

       Mgr. Katarína Šimečková

     • MŠ v soľnej jaskyni
      • MŠ v soľnej jaskyni

      • Dňa 13.11.2018 sme navštívili soľnú jaskyňu v Humennom. Soľnú jaskyňu sme zvládli na jednotku. Veľmi sa nám tam páčilo, už teraz sa tešíme na to, keď pôjdeme znova.

     • Pozývame vás do rozprávky
      • Pozývame vás do rozprávky

      • V dnešné novembrové popoludnie (12.11.2018) sa školská čitáreň zaplnila žiakmi II. stupňa. Tí netrpezlivo čakali na svojich mladších spolužiakov – hercov. O 13.15 hod. začala dramatizácia rozprávky Jeseň, ktorú pod vedením p. uč. Gondorovej zahrali žiaci 4.ročníka. Pri dramatizácii použili rekvizity vyrobené členmi krúžku priateľka Knižka.

       Po krátkom predstavení herci i diváci spoločne debatovali o obsahu rozprávky. Dramatizácia im pomohla rozoznať dobro od zla, spoznať ozajstné hodnoty života a popri tom rozvíjať svoju predstavivosť a jazykovú kultúru.

       Táto akcia prispela k umeleckému zážitku žiakov a pripravila ich na návštevu divadelného predstavenia v DJZ v Prešove.

     • Policajti v MŠ
      • Policajti v MŠ

      • Dnes k nám zavítala návšteva. Páni policajti prišli aj so svojim policajným autom a poriadne nás prekvapili. Dokonca nám dovolili aj vyskúšať si sadnúť do auta, chytiť si vysielačky, obušok, či stopovací terčík. A veruže to bolo zábava :-)

     • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
      • Spomienka na obete rómskeho holokaustu

      • Dňa 6.11.2018 sme si spolu s rómskymi deťmi z 8.C triedy v súčinnosti s ich tr. učiteľkou Mgr. M. Ficovou a sociálnou pedagogičkou PhDr. Janou Barnovou, pripomenuli udalosť z obdobia II. Svetovej vojny, kedy na podnet nacistického Nemecka boli Rómovia označení ako nepriatelia rasovo čistého štátu.

       Na začiatku sme realizovali aktivitu: „Nájdi, ku komu patríš!“. Deti mali na čele nalepené farebné lepky, podľa ktorých sa mali zaradiť do správnej skupiny. Nikto však nevedel akú farbu lepky má. Hra sa realizovala v úplnej tichosti, takže si deti museli nájsť spôsob, ako sa správne zadeliť. Túto aktivitu zvládli dobre a na jej konci sme mali dve skupiny žiakov. Obidve skupiny si sadli na svoje miesta a pustili sme im zvučku poplachu. Vypočutím tejto zvučky sme chceli navodiť atmosféru, ktorá by ich hlbšie vtiahla do témy. „Takto kedysi Nacisti spustili poplach, prišli do osád, miest, dedín a podobne ako ste sa vy rozdelili podľa farby lepky(prúžku), tak aj oni rozdelili ľudí na Rómov a Nerómov.“ Potom sme pokračovali v rozprávaní a priblížení informácií o tejto udalosti. Deťom sme sa snažili dať do povedomia, že okrem židovského holokaustu sa realizoval aj rómsky holokaust. Oboznámili sme ich so základnými informáciami, ktoré sa týkali spomínanej udalosti. Získali informácie o tom, že zo dňa 2.na 3.augusta1944 v koncentračnom tábore Auschwitz – Birkenau nahnali nacisti 2900 Rómov do plynovej komory. Na pamiatku tejto smutnej udalosti bol 2. august vyhlásený ako Medzinárodný deň spomienky na holokaust Rómov. Prostredníctvom masmédií sme im premietli zábery z koncentračných táborov. Pre poniektorých žiakov bolo veľmi ťažké pochopiť, že niekto zabije človeka len kvôli tomu, že je Róm. Fotky s vyhladovanými deťmi v ich veku, boli pre nich asi najemotívnejšie. Práve v našom storočí sa o rómskom holokauste začalo bližšie rozprávať. Na verejnosť sa dostali informácie, ktoré boli dovtedy utajované, alebo sa o nich nerozprávalo. Na pamiatku Rómov, ktorí takto zomreli boli na Slovensku postavené pamätníky. Prvý bol odhalený v r. 2005 v Banskej Bystrici so symbolickým názvom „Nezabudnime!“ Postupne takéto pamätníky vznikli aj v týchto mestách: v Lutile, Nemeckej, Hanušovciach nad Topľou, vo Zvolene, Slatine, v Dubnici nad Váhom, i Dunajskej Strede. Odhaduje sa, že počas II. Svetovej vojny zomrelo v koncentračných táboroch do 500 000 Rómov. V súčasnosti patria Rómovia spolu s odnožou Sintou k najväčšej 12 miliónovej menšine v Európe. Žiakom sme zdôraznili, aby si vážili, že žijú v tejto dobe a aby boli hrdí na to, že sú Rómovia.

       V ďalšej časti sme sa spolu vybrali na miestny cintorín, aby sme si v tomto dušičkovom čase pripomenuli nie len svojich blízkych zosnulých, ale aj obete rómskeho holokaustu. Symbolicky sme zapálili sviečku a pomodlili sa za všetkých zomrelých Rómov počas II. Svetovej vojny. Bol to pekný spoločný prejav našej úcty voči všetkým zosnulým. Aktivitu sme zakončili touto myšlienkou: „Vážme si život, lebo je tým najvzácnejším darom, ktorý máme a zároveň nikdy nezabudnime na tých, ktorí nás už predišli do večnosti.“

     • Výtvarná súťaž „Veselé sny“
      • Výtvarná súťaž „Veselé sny“

      • Naša škola sa zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže Rómska paleta s témou "Veselé sny". V kategórii, ktorej sa zúčastnili naši žiaci pod vedením p. uč. Kuľhovej, súťažilo 498 prác z celého Slovenska. Naši mladí výtvarníci nesklamali a dosiahli krásne umiestnenia. Žiak Patrik Grundza získal diplom a žiačky Kristína FerencováViktória Ferencová získali za svoje práce čestné uznania.

       Vernisáž výstavy víťazných prác bola od 1.10.2018 do 31. 10. 2018 v priestoroch POS Poprad. Výstava bude inštalovaná aj vo výstavných priestoroch kultúrneho zariadenia vo Svidníku.

       Mgr. Sabina Kuľhová

     • Zelený deň na našej škole
      • Zelený deň na našej škole

      • V novom školskom roku sme sa rozhodli pripomenúť si dôležité dni v kalendári aj farbou svojho oblečenia v škole. V septembri sa naši žiaci a učitelia sa obliekli do bieleho, aby si tým pripomenuli Svetový deň mlieka na školách. V októbri sme sa obliekli do zelenej farby, aby sme si pripomenuli Medzinárodný deň stromov a Deň pôvodných odrôd jabĺk. Pani učiteľka Slivková pripravila školské rozhlasové vysielanie, kde poukázala na dôležitosť stromov pre náš život a prírodu. Pripomenula nám, význam jabĺk pre naše zdravie a to, že sú zdrojom vitamínov potrebných pre náš organizmus. Pani učiteľka Kuľhová pripravila nástenku a spolu so žiakmi Výstavu jesenných plodov, ktorú spestrili žiacke výtvarné práce na jesennú tému.

     • Volejbalový turnaj zamestnancov základných škôl
      • Volejbalový turnaj zamestnancov základných škôl

      • V Kamenici nad Cirochou sa 27.10.2018 uskutočnil prvý zo série volejbalových turnajov zamestnancov niektorých základných škôl. Turnaj možno označiť za medzinárodný, nakoľko sa ho zúčastnili i učitelia z Ukrajiny, z obce Kamjanica. Okrem domácej ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou sa ho zúčastnili aj ZŠ s MŠ Topoľovka a naša ZŠ s MŠ Koškovce. Zápasy boli vyrovnané, zaujímavé, plné obetavosti a čo je najdôležitejšie, všetky sa odohrali v priateľskej atmosfére v duchu fair - play. Až posledný zápas rozhodol, že víťazstvo putovalo do Koškoviec. Konečné poradie: 1. miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 2. miesto ZŠ s MŠ Topoľovka, 3. miesto ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou, 4. miesto ZŠ Kamjanica. Aj touto cestou ďakujeme domácim za perfektnú organizáciu turnaja a tešíme sa na ďalší turnaj, ktorý sa uskutoční v Koškovciach.

     • Vyrezávanie tekvíc v MŠ
      • Vyrezávanie tekvíc v MŠ

      • Dňa 26.10.2018 sme si v našej škôlke spríjemnili popoludnie vyrezávaním tekvíc. Mamičky našich detí priniesli tekvice a spolu so svojimi ratolesťami sa pustili do práce. Všetky tekvice boli nádherne vyrezané, detičky mali úsmev na svojich tváričkách a bolo vidieť, že ich to veľmi baví. Každé dieťa čakala za vyrezanie tekvice sladká odmena.

       Týmto sa chceme v mene pedagogického zboru MŠ poďakovať všetkým mamičkám za ich ochotu, snahu, chuť a spestrenie našej jesennej výzdoby v materskej škole :-)

     • Pasovanie prvákov v Koškovciach
      • Pasovanie prvákov v Koškovciach

      • Stalo sa už tradíciou na našej škole, že v jesennom období sa koná pasovanie prvákov. Tohto roku sa táto významná udalosť konala 26. októbra. Naši prváci však museli najprv prejsť úspešne štyri krajiny: Čítankovo, Číselkovo, Športovkovo a Šikovníčkovo. V Čítankove museli pri obrázkoch správne usporiadať popletené písmenká, hádať hádanky a ukázali, že vedia o niektorých písmenkách aj básničky. V Číselkove si museli poradiť s číslami a bodkami, ktoré poplietol Polepetko. Za zvládnutie týchto úloh dostali od žiaka Čítanka a Číselka pečiatky hviezdičiek. Potom nasledovalo Športovkovovo, kde museli deti zdolať náročnú cestu s lyžičkou a loptičkou v ruke a ukázať svoju odvahu a zručnosť. V poslednej krajine Šikovníčkovo bolo ich úlohou poskladať rozprávkové puzzle a dokázať svoju šikovnosť. Obidve aktivity si vyskúšali všetci žiaci 1. stupňa. Medzi putovaním jednotlivými krajinami si mohli všetci zatancovať pri známych detských tanečných skladbách.

       Po úspešnom zdolaní všetkých krajín dostali prváci múdru sovu, ktorá znamenala to, že už môže nastať pasovanie. Museli však najprv zložiť prvácky sľub a potom rozprávková víla pasovala veľkou ceruzkou každého žiačika za prváka. Pani zástupkyňa im zároveň odovzdala pasovací dekrét. Na záver dostali všetky deti sladkú odmenu a ich rozžiarené tváre svedčili o vydarenosti akcie.

       Mgr. Anna Stirčáková

       Viac fotiek nájdete vo fotogalérii.

     • Navštívili sme Eiffelko
      • Navštívili sme Eiffelko

      • Nadišiel deň E 25.10.2018, na ktorý sme sa všetci veľmi tešili. Celý týždeň sme sa v škôlke na to pripravovali, rozprávali si o tom, aké to bude, ako sa máme správať vo vlaku, v autobuse, ako prechádzať cez prechod pre chodcov. Deň, kedy detské usmiate tváričky išli do Humenného na svoj prvý výlet v tomto školskom roku - výlet do detského zábavného parku Eiffelka. A veru sme sa tam aj poriadne vybláznili. Šmýkačky, trampolína, kopec guľôčok, to my máme radi :-) A pani učiteľky nás pochválili za to, že sme boli dobrí a slušne sme sa správali. Už sa tešíme, keď pôjdeme znova.

       Mgr. Šimečková

     • Babka, dedko, strávme spolu popoludnie
      • Babka, dedko, strávme spolu popoludnie

      • V októbri akosi častejšie skloňujeme slová babka, dedko. Snáď preto, že tento mesiac je mesiacom úcty k starším. Úcty k tým, ktorí sa možno niekedy museli aj vzdať radostí, ktoré im život ponúkal, aby urobili šťastnými svoje deti a vnúčatá. Naša úcta a láska patrí našim otcom, našim mamám, našim prarodičom.

       Deň 23. október 2018 bol dňom, kedy žiaci ZŠ s MŠ mali príležitosť ukázať lásku k svojim najbližším a oni zas mali možnosť prejaviť city svojim vnúčatám, podeliť sa s nimi o životné múdrosti a spomienky, zašportovať si spolu, namaľovať obrázok, či vytvoriť spoločné dielo. Učitelia ZŠ s MŠ im ponúkli možnosť stráviť spoločné popoludnie na pôde školy a zažiť spoločne príjemné chvíle pri spoločnej činnosti.

       Stretnutie generácií otvorila svojím príhovorom zástupkyňa riaditeľa školy Mgr. Ľubica Bendová. O nádherný program sa postarali žiaci pod vedením p. vychovávateľky Čerňovej. Po ňom starí rodičia i rodičia trávili čas so svojimi ratolesťami. V čitárni spoločne vytvárali galériu spomienok cez príbehy a spomienky, v kuchynke spoločne podľa starého receptu pripravovali pečený čaj, ktorý ochutnali a babky sa s nimi podelili o svoje recepty na vianočné pečivo. V inej triede vytvorili nádherný spoločný obraz, v telocvični si zašportovali a s tými najmenšími zaspievali.

       Všetci skonštatovali, že toto popoludnie splnilo svoj účel. Spolu strávili príjemné chvíle a v každej miestnosti bolo cítiť úctu a lásku. Starí rodičia odchádzali domov s pocitom, že ich vnukom a vnučkám na nich záleží. Vyjadrili presvedčenie, že veľmi radi príjmu pozvanie aj na ďalšie stretnutie.

        

       Mgr. Jana Gavalčinová

     • Deň jablka - ZŠ
      • Deň jablka - ZŠ

      • Jablko – červené, voňavé, sladučké, šťavnaté... Každý kúsok tohto ovocia zásobuje naše telo energiou a obsahuje veľa vitamínov.

       Dňa 20.10.2018 Únia žien v obci Koškovce zorganizovala popoludnie  s oslavou Dňa jablka. Podujatie bolo spestrené  kultúrnym programom žiakov základnej školy spolu s deťmi materskej školy, ktorí ukázali svoj talent v speve, tanci a recitácii.

       V druhom vstupe pri príležitosti mesiaca úcty k starším si ľudovou piesňou  uctili tých, ktorých život dozrel do krásnych jesenných farieb – starých rodičov. Nezabudli ani na vlastnú tvorbu, ktorú si pripravili spolu so svojimi učiteľkami. Práce detí boli vystavené v kultúrnom dome v Koškovciach, kde spolu s výstavou obrazov maliarky Anny Šimkuličovej spríjemňovali prostredie všetkým návštevníkom.

     • Deň jablka - MŠ
      • Deň jablka - MŠ

      • Na Deň jabĺk sa človek na rôznych podujatiach oboznamuje s množstvom odrôd tohto ovocia, môže ochutnať jedlá i nápoje, ktoré sa z neho dajú pripraviť. Veď jablká sa uplatňujú v teplých i studených, slaných i sladkých pokrmoch. Koniec - koncov pestrosťou spracovania jabĺk si jednotlivé kultúry a lokality zachovávajú kus svojej výnimočnosti a jedinečnosti.

       Kto by nepoznal niektorý z druhov jablčníka, jablkovú, jablkovo-orechovú, jablkovo-makovú štrúdľu, či divinu s jablkami, jablkové pyré, jablkový kompót, jablkovú šťavu, kto by ho nestretol aspoň raz v kvasenej kapuste?

       Tak takéto všelijaké zaujímavosti sme sa dopočuli o jabĺčkach od pani Márie Boškovej z Únie žien v Koškovciach, ktorá nás pozvala do Kultúrneho domu dňa 20.10.2018 na akciu Deň jablka.

       Naše detičky zo škôlky si pripravili program v podobe tančeka a piesne Bolo raz jabĺčko krásne. Aj keď nás bolo máličko, aj tak sme ľudí v sále rozveselili svojim tancom a spevom, s ktorým nám pomohli aj starší žiaci zo školy.

       Po vystúpení sme si pochutnali na jablkových džúsoch a koláčikoch, ktoré boli naozaj chutné!

     • Súťaž v púšťaní lietadielok
      • Súťaž v púšťaní lietadielok

      • Dňa 19. októbra 2018 sa na našej škole konala športovo-technická akcia pod názvom „Súťaž v púšťaní lietadielok“. Akcie sa zúčastnili všetci žiaci ŠT, ktorí boli v daný deň v škole. Akcii predchádzala adekvátna príprava, ktorá spočívala v tom, že si každý žiak musel zhotoviť svoje lietadielko sám. Pri výrobe sa využívali rôzne nákresy aj náučné videá. Až prišiel daný deň. Keďže bolo vonku pekne, súťažilo sa na školskom dvore. Najprv sa odskúšali lietadielka a potom sa začala samotná súťaž. Vylučovacou metódou zostali štyria chlapci a štyri dievčatá, a napokon ostal najlepší chlapec a najlepšie dievča. Súťaž vyhral za chlapcov Martin Ferenc zo VI.C a za dievčatá Patrícia Ferencová z IX.B. Pekné výkony boli odmenené sladkou odmenou a najlepší boli odmenení ešte raz. Akcia sa stretla so záujmom zo strany detí a lietadielka si po akcii odniesli domov.

     • Popoludnie so starými rodičmi
      • Popoludnie so starými rodičmi

      • Vážení rodičia, milá babka a dedko, srdečne Vás pozývame na stretnutie Vás, Vašich detí a nás - pedagógov na pôde našej školy. Na rodičovskom združení sme Vám oznámili termín tejto akcie - 19.10.2018 o 13,00 hod. Čas sa nezmenil, dátum áno. Bude to 23.10.2018. Vsetci ste srdečne vítaní. Spoločne prežijeme zaujímavé popoludnie.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Jesenná výzdoba
  • Pozývame vás do rozprávky
  • Policajti v MŠ
  • Spomienka na obete rómskeho holokaustu
  • Vyrezávanie tekvíc v MŠ
  • Pasovanie prvákov
  • Navštívili sme Eiffelko
  • Babka, dedko, strávme spolu popoludnie
  • Deň jablka
  • Súťaž v púšťaní lietadielok
  • Svetový deň učiteľov v MŠ
  • Paleta vnímania a počúvania