• Novinky

     • Deň slovenského kroja
      • Deň slovenského kroja

      • Prísť do školy v kroji? Kto už by v dnešnej dobe takto chodil oblečený?

       Z úcty k slovenským tradíciám učiteľky 1. stupňa v spolupráci s MŠ v Koškovciach dňa 11.09.2018 zorganizovali pre deti projektové vyučovanie, ktoré sa týkalo práve tohto ľudového oblečenia. Žiaci „prehrabali“ babičkine skrine, oprášili staré kroje a takto krásne vyobliekaní prišli do školy. Jednotlivo prezentovali svoje ľudové oblečenie alebo ich časti. Potom sa v skupinách pustili do pripravených aktivít. Štvrtáci farebnými bavlnkami vyšívali vzory na panamu, tretiaci s druhákmi maľovali ľudové prvky na plátno, prváci s deťmi z materskej školy vyfarbovali omaľovánky ľudových vzorov. Záver projektu patril nácviku spoločného tančeka a spevu piesní.

       Aj takýmto spôsobom chceme vzbudiť u detí záujem o uchovávanie ľudových tradícií.

       Mgr. Gondorová

     • Informácia o výberovom konaní
      • Informácia o výberovom konaní

      • Obec Koškovce v zmysle § 4 zákona č. 596/ 2003 Z.z. o o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy s materskou školou, Koškovce 134, 067 12 Koškovce.

     • Informácia o voľnom pracovnom mieste
      • Informácia o voľnom pracovnom mieste

      • Podľa § 11a zákona č. 317/ 2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov riaditeľ školy informuje o voľnom pracovnom mieste odborného zamestnanca (OZ).

       Kategória OZ: Školský špeciálny pedagóg

      • Zhodnotenie akcie Školský výlet 1. – 4. ročníka

      • Dňa 22.6.2018 sa žiaci 1. - 4. Ročníka zúčastnili školského výletu. So svojimi vyučujúcimi navštívili Vojenské múzeum vo Svidníku a ZOO - park v Stropkove. Vo Svidníku nám priblížili život ľudí počas 1. a 2. svetovej vojny, ukázali stroje a techniku, ktorá sa počas vojen používala, uniformy, predmety dennej potreby. V Stropkove sme sa tešili zo zvieratiek, ktoré tu žijú. Najviac zaujali hady a leguány. Mali sme spolu pekný deň.

     • Skúsenosť – najlepší učiteľ
      • Skúsenosť – najlepší učiteľ

      • Zanechať kúsok z nás v krajine úsmevov v Thajsku nám nestačilo. Rozhodli sme sa preto vytvoriť žiakom našej  Základnej školy s materskou školou v Koškovciach zážitok, emocionálne prežívanie skutočnej situácie na vlastnej koži. Dňa 14.06.2018 sme si k nám pozvali na hodinu geografie návštevu z Indonézie, z mesta Gemolong (okres Sragen), ktoré sa nachádza pri väčšom meste Solo, Yogjakarta na ostrove Java.

       Už Cicero proklamoval, že skúsenosť je najlepším učiteľom. Takýto spôsob učenia vedie často k silným zážitkom a spontánnemu učeniu sa. Podľa výskumov až 80% nášho poznania pochádza z vlastných zážitkov, ktoré si následným racionálnym spracovávaním pretavíme do podoby všeobecného poznatku, ktorým sa riadime. Tieto poznatky sú uchovávané v dlhodobej pamäti a veľmi rýchlo sa nám pri konkrétnej situácii „vybavujú“.

       A to bol prvoradý cieľ - udržať naučené čo na najdlhšie obdobie. Žiaci, ale aj zúčastnení pedagógovia, sa podozvedali z rozprávania a videí o tejto krajine zaujímavosti, ktoré sa v knihách nedočítajú. Veď kto z nás má možnosť byť pri prebudení sa sopky, pozorovať hada a nebáť sa, že Vám ublíži? Žiaci si taktiež mohli porovnať vyučovanie v Indonézii s naším vyučovaním a ostali naozaj prekvapení.

       A viete, čo nás nadchlo najviac? Úžasný úsmev, vyžarujúci pokoj, vypočutie si okrem ich úradného jazyka Bahasa aj ďalšie jazyky (Jawa, Soft Jawa- king), zadívanie sa na úchvatný indonézsky tanec a zistenie, ako sa píše názov Koškovce.

       Zážitkov máme neskutočne veľa. Chceme sa zároveň poďakovať Slamet Wahyuni (Sheile), že prijala naše pozvanie, riaditeľovi školy RNDr. Františkovi Bočkayovi a starostovi obce Ing. Vladimírovi Babičovi, že nám umožnili privítať túto návštevu v koškovskej škole.

       Jana Partiková

     • Škola v prírode
      • Škola v prírode

      • V dňoch 10.6.2018 - 14.6.2018 sa žiaci 3. a 4. ročníka ZŠ s MŠ Koškovce zúčastnili pobytu Školy v prírode vo Vysokých Tatrách. Cestou do Tatier navštívili Ľubovniansky hrad, v ktorom si stihli pozrieť  vystúpenie sokoliarov. Aj keď počas pobytu bolo počasie ako na hojdačke, deti sa previezli lanovkou na Skalnaté pleso, Hrebienok, navštívili múzeum v Tatranskej Lomnici, botanickú záhradu, Beliansku jaskyňu,  hrad v Kežmarku a množstvo iných prírodných krás našich Tatier.  Vyčerpaní z náročných turistických prechádzok sa deti radi vracali na hotel, ktorý im poskytol vhodný relax, ale aj ponúkol veľa priestoru na rôzne športové aktivity. Deti si večer svoje turistické aktivity poctivo zapisovali do denníčkov, aby na svoje zážitky tak skoro nezabudli. Dúfajme, že na tento týždeň v Tatrách budú ešte dlho spomínať.

       Mgr. Janette Gondorová

     • Krajské kolo vo vybíjanej žiačok
      • Krajské kolo vo vybíjanej žiačok

      • Po Tomášovi Hrinovi, ktorý zvíťazil v krajskom kole geografickej olympiády žiakov siedmeho ročníka, máme tentokrát opäť víťazky krajského kola vo vybíjanej. Dievčatá vo finálovej skupine 28.05.2018 postupne porazili víťazky okresov Sabinov, Kežmarok a Bardejov. Bez prehry postúpili do finále, kde jednoznačne porazili Prešov 16:9 a opäť postúpili na majstrovstvá Slovenska. Dievčatá, niečo fantastické! Ďakujeme a blahoželáme!

     • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok
      • Okresné kolo vo vybíjanej žiačok

      • Ďalšie víťazstvo v okresnom kole vybojovali v Humennom 22.05.2018 žiačky ZŠ s MŠ Koškovce. Tentokrát vo vybíjanej. V tomto športe sa našim dievčatám zvykne dariť. V posledných rokoch sú dvojnásobné majsterky kraja a z majstrovstiev Slovenska priviezli štvrté i ôsme miesto. Dievčatá blahoželáme a držíme palce na krajskom kole!

     • Rušný piatok
      • Rušný piatok

      • Na troch súťažiach sa v piatok 04.05.2018 zúčastnili žiaci ZŠ s MŠ Koškovce. V súťaži "Mladých záchranárov civilnej ochrany" obsadili v okresnom kole tretie miesto a postúpili na krajské kolo. Iná skupina žiakov obsadila v okresnom kole v súťaži poskytovania prvej pomoci tiež tretie miesto. Súbežne s nimi bojovali v Levoči na krajskom kole v basketbale aj ich spolužiaci. V konkurencii desiatich družstiev sa nestratili. V skupine porazili ZŠ Kežmarok, ZŠ Svidník i ZŠ Stará Ľubovňa. O víťazovi skupiny rozhodol zápas so ZŠ Sabinov, ktorý chlapci prehrali nešťastne o jediný bod. To rozhodlo o tom, že nešli hrať finále celého turnaja proti Popradu, ale "len" zápas o tretie miesto proti žiakom z Bardejova. Po druhej prehre odchádzali domov síce smutní, no s pocitom, že aj keď v nekompletnom zložení, urobili pre čo najlepší výsledok maximum. ZŠ s MŠ Koškovce aj touto cestou ďakuje Ing. Jozefovi Babjákovi za pomoc a spoluprácu pri reprezentácii našej školy v tomto krajskom kole. Na snímkach družstvá, ktoré v piatok reprezentovali školu.

     • Čarovné okamihy
      • Čarovné okamihy

      • Ach, tá dnešná mládež! Veď tá dnes nevie nič iné len chytiť mobil do ruky. Čo tak knihu? Ani za svet! No ale pozor! J Naše deti to však dokázali. Našli si miesto vo svojom voľnom čase a prežili čarovný okamih práve s knihou.  Niekedy možno stačí len viac pekných povzbudivých slov, viac spoločne tráveného času a podarí sa to. Slová učiteľov sa dotknú detského srdca a výsledok na seba nenechá dlho čakať.

       V mesiacoch marec a apríl na našej škole prebiehala súťaž, v ktorej žiaci dostali voľnú ruku vo výbere obľúbenej knihy. Žiaci k tejto knihe mali možnosť vytvoriť nový a zaujímavý obal, ktorý by čitateľa zaujal a vzbudil v ňom záujem si knihu aspoň otvoriť. Svoju tvorivosť mohli preukázať aj vo vytvorení záložky k obľúbenej knihe a dokonca aj vo vytvorení komiksu. Po dobrovoľnom výbere jednej z týchto troch úloh bolo ďalšou podmienkou splniť bonusovú úlohu. V nej mali žiaci naplánovať trojdňový výlet do Kežmarku a Levoče. Ich úlohou bolo zistiť presné odchody vlakov, ubytovanie v mestách, pričom v Kežmarku musela byť v programe zahrnutá návšteva Evanjelického lýcea. V Levoči si mohli vybrať sami, čo by chceli navštíviť a vidieť.

       Vybrať jedného výhercu bolo naozaj ťažké. Súťaže sa zúčastnilo 19 žiakov, ktorým patrí veľké ďakujeme.

       Výhercovia:

       1.Najkrajší obal knihy – Lívia Lisakovská

       2.Najkrajšia záložka – Janka Kačmárová

       3. Najkrajší komiks – Viliam Mihalič

       4. Najkrajšie spracovaná bonusová úloha: Žaneta Micančinová

       Veľké ďakujeme patrí aj pani učiteľke Ficovej, ktorá dokázala namotivovať aj žiakov špeciálnej triedy, ktorí do súťaže prispeli krásnymi prácami. Výherkyne v kategórii Najkrajší obal knihy: Dominika Grundzová a Juliana Danková

       Každý účastník súťaže dostal malú pozornosť a výhercovia súťaže okrem vecnej ceny získali aj výlet, na ktorom ich budú sprevádzať organizátorky súťaže (Bobaľová, Firková, Partiková).

       Veľmi sa tešíme na ďalší ročník súťaže a veríme, že sa zapojí minimálne toľko účastníkov ako tento školský rok, pretože knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta :-)

     • Krajské kolo v hádzanej žiakov
      • Krajské kolo v hádzanej žiakov

      • Vo štvrtok 26.04.2018 sa v Levoči uskutočnilo krajské kolo v hádzanej žiakov. Okres Humenné reprezentovala ZŠ s MŠ Koškovce. Po očakávaných úvodných prehrách s hádzanármi Prešova a Levoče prišlo prekvapujúce víťazstvo 5:4 s Bardejovom, pričom sme vyhrávali už 5:1. Posledný zápas s Popradom, ktorý dovtedy trikrát prehral, už mal byť len potvrdením krásneho tretieho miesta. Opak bol však pravdou. Zápas chlapci nezvládli, svoje šance v ňom nepremenili, nestrelili ani gól a prehrali ho. O poradí na 3. - 5. mieste rozhodovalo nakoniec skóre a to sme mali najhoršie.

     • Obvodné kolo vo florbale žiakov
      • Obvodné kolo vo florbale žiakov

      • Ďalší pohár, do tohtoročnej bohatej zbierky, za tretie miesto v obvodnom kole vo florbale 24.04.2018 vybojovali žiaci ZŠ s MŠ Koškovce. Blahoželáme. Konečné poradie: 1. miesto ZŠ s MŠ Košarovce, 2. miesto ZŠ Hrnčiarska Humenné, 3. miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 4. miesto ZŠ J. Švermu Humenné 5. a 6. miesto ZŠ Duchnovičova Medzilaborce a ZŠ Pugačevova Humenné.

     • Obvodné kolo vo florbale žiačok
      • Obvodné kolo vo florbale žiačok

      • Ďalšie víťazstvo v obvodnom kole vybojovali 23.04.2018 žiačky našej školy. Tentoraz obhájili minuloročné prvenstvo vo florbale. Bez prehry absolvovali finálový turnaj, ktorý sa uskutočnil v Humennom. Konečné poradie : 1.miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 2.miesto ZŠ s MŠ Ohradzany, 3.miesto ZŠ Komenského Medzilaborce, 4.miesto ZŠ J. Švermu Humenné. Blahoželáme dievčatá! Nech sa tak darí aj v krajskom kole, kde budeme obhajovať minuloročné druhé miesto.

     • Krajské kolo v basketbale žiačok
      • Krajské kolo v basketbale žiačok

      • V piatok 20.04.2018 sa v Poprade uskutočnilo krajské kolo v basketbale žiačok základných škôl. Okres Humenné reprezentovala naša ZŠ. Prehra s basketbalistkami z Popradu a víťazstvo so ZŠ zo Sabinova, nás posunulo do boja o tretie miesto. V ňom sme nestačili na basketbalistky z Lendaku. Konečné poradie : 1.miesto ZŠ Poprad, 2.miesto ZŠ Stará Ľubovňa, 3.miesto ZŠ Lendak, 4.miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 5.miesto ZŠ Prešov, 6.miesto ZŠ Sabinov. Dievčatá blahoželáme!

     • Deň Zeme s veveričkami
      • Deň Zeme s veveričkami

      • Mesiac apríl je významný hlavne tým, že sa viac ako inokedy zaoberáme ochranou životného prostredia. Aj my v ZŠ s MŠ v Koškovciach sme sa so žiakmi 1. – 4. ročníka svojimi aktivitami zamerali na to, aby sme svojimi malými skutkami prispeli k záchrane našej planéty.

       Dňa 20.04.2018 nás navštívila Ing. Anna Macková, pracovníčka správy CHKO Východné Karpaty, ktorá so sebou priniesla dve malé zachránené veveričky. Tie sa okamžite stali „ stredobodom detského sveta.“  Keď nastal čas kŕmenia, mohli deti priamo pozorovať  ako pijú mliečko a pohladkať ich po ich hebkom kožúšku. Mnohí mali to šťastie podržať ich alebo kŕmiť tiež. Akoby sa malý kúsok lesa premiestnil do jednej vyučovacej triedy.  Okrem toho si pani ochranárka pre nás pripravila zaujímavé aktivity. Prvá bola o význame a spôsobe separovania odpadu. Naši malí žiaci si to mohli takisto vyskúšať v praxi. Zvládli to výborne a dokázali, že boli pri výklade veľmi pozorní. Ďalšou zaujímavou aktivitou bolo spoznávanie stôp lesnej zveri. Pomocou autentických odtlačkov si  mohli sami vyrobiť plagáty so stopami a zároveň overiť svoju šikovnosť pri ich odhaľovaní. Okrem toho sa žiaci dozvedeli veľa zaujímavostí o lesných zvieratách.

       Nadšené tváre detí svedčili, že sa im akcia páčila. Najväčší dojem v nich vyvolali hlavne veveričky. Deti sa mohli priamo zúčastniť na ich záchrane. Zároveň sľúbili, že to, čo sa naučili o separovaní odpadu budú uplatňovať aj v bežnom živote. Každý človek bez ohľadu na vek môže prispieť k ochrane našej nádhernej planéty.

       Mgr. Anna Stirčáková

     • Týždeň detskej radosti / Koškovský talent
      • Týždeň detskej radosti / Koškovský talent

      • Radosť je stav vyvolaný niečím príjemným. Je spojená s pocitom šťastia, jasnou a pozitívnou náladou. Šťastného človeka spoznáme podľa úsmevu, ale i hlasného smiechu. Celý týždeň od 16.4.2018 do 20.4.2018 naplnený radosťou, prežívali deti 1.- 4. ročníka zo ZŠ s MŠ Koškovce. Každý deň si pre nich vyučujúce pripravili aktivitu, ktorá im spríjemnila čas strávený v škole.

       Deti prežívali radosť z toho, že sa o nich staral vylosovaný spolužiak,  navzájom sa obdarovali vlastnoručne vyrobenými malými darčekmi. Všímali si svoje okolie a neskôr sa podelili so spolužiakmi o skúsenosť, čo všetko ich v daný deň potešilo. Deti privítali, keď im v zvolený deň učiteľka oznámila, že im splní jedno želanie.

       Celý týždeň sa všetci tešili na piatok 20.4.2018. Deti nacvičovali, skúšali, pripravovali sa na Koškovský talent. Popoludní mal každý žiak možnosť ukázať svoje nadanie, svoj talent. Predviedli, ako dokážu narábať s loptou, cvičiť gymnastiku. Krásne recitovali, spievali i hrali na hudobnom nástroji. Ba dokonca nás presviedčali o tom, že matematika je zaujímavá veda.

       Zaujímavé bolo sledovať výkony a snahu všetkých súťažiacich. Každý z nich bol odmenený malou pozornosťou. Deti potešili vyučujúce i ostatných prítomných. Prajeme si naďalej prežívať dni naplnené radosťou z vecí výnimočných i vedieť hľadať výnimočné v prežívaní bežného dňa.

       Mgr. Zuzana Hajdučková

      • Zápis do 1. ročníka

      • Dňa 16.04.2018 sa v ZŠ s MŠ Koškovce otvorili po prvýkrát brány pre budúcich prvákov. Rodičov i detí nielen z Koškoviec , ale aj z okolitých dedín privítali vyučujúce 1.-4. ročníka. Po privítaní a bohatom kultúrnom programe začali budúci školáci plniť rôzne aktivity, ktoré si pre ne pripravili pani učiteľky. Aj keď niektoré deti začínali s obavami a možno aj strachom z neznámeho, po čase si na to ani nespomenuli a usilovne pracovali v skupinkách. Už teraz môžeme povedať, že naši budúci prváci sú veľmi šikovní. Všetci odchádzali domov s malým darčekom a úsmevom na perách. Aj touto cestou chceme poďakovať rodičom za prejavenú dôveru, že zverujú svoje deti práve nám.

       Milí prváci, v septembri sa na vás určite tešíme.

       Mgr. Janette Gondorová

     • Volejbalový turnaj učiteľov v Poľsku
      • Volejbalový turnaj učiteľov v Poľsku

      • Druhý volejbalový turnaj za dva dni absolvovali učitelia ZŠ s MŠ Koškovce 14.04.2018. Tentokrát sa zúčastnili turnaja v Poľsku, v Bliznom, kde sa stretli aj so svojimi kolegami z partnerských škôl. Nakoniec obsadili druhé miesto, keď vo finále podľahli domácemu družstvu až v tajbrejku 30:28.

     • Volejbalový turnaj učiteľov
      • Volejbalový turnaj učiteľov

      • Učitelia zo škôl v Koškovciach, Topoľovke a Kamenici nad Cirochou sa pravidelne stretávajú na volejbalových turnajoch. Tentokrát sa turnaj uskutočnil 13.04.2018 v Topoľovke. Všetky zápasy sa odohrali v priateľskej, športovej a hlavne pohodovej atmosfére. Učitelia z Koškoviec oba svoje zápasy vyhrali a stali sa víťazmi turnaja, no to dnes naozaj dôležité nebolo. Všetci účastníci turnaja ukázali, že šport im nie je cudzí. Vedú k tomu i svojich žiakov, ktorí sú úspešní v rôznych športových súťažiach.

     • Krajské kolo geografickej olympiády
      • Krajské kolo geografickej olympiády

      • Žiak Tomáš Hrin postúpil z geografickej olympiády okresného kola na krajské kolo. Okresné kolo v danej kategórii bolo tak náročné, že z iných okresov ani neboli úspešní žiaci. Dňa 12.4.2018 sa Tomáš zúčastnil krajského kola v Prešove a získal krásne úspešné 1. miesto. Tomáš z celého srdca blahoželáme...

       Mgr. Katarína Jakubčová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Privítanie v škôlke
  • Deň slovenských krojov
  • Vynovené priestory MŠ
  • Škola v prírode
  • Deň Zeme
  • Týždeň radosti
  • Priestory MŠ
  • Žabie taxi
  • Randevú s knihou
  • Zápis prvákov
  • Škola v prírode
  • Mikuláš - Obecný úrad