• Novinky

     • Ďalší volejbalový turnaj učiteľov
      • Ďalší volejbalový turnaj učiteľov

      • V poľskom Besku sa 17.02.2018 uskutočnil ďalší volejbalový turnaj učiteľov, ktorého sa zúčastnili aj učitelia z Koškoviec. V príjemnej športovej atmosfére si všetci super zahrali. Všetky zápasy sa nakoniec rozhodovali v tajbrejkoch. Konečné poradie: 1. miesto ZS Blizne, 2. miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 3. miesto ZS Besko.

     • Kolokvium sŕdc
      • Kolokvium sŕdc

      • Veď sa len pozrite! Tie učiteľky (Bobaľová, Firková, Partiková) si len tak postávajú, prechádzajú sa a decká sa samé učia! Za čo len berú plat! To by Vám napadlo pri „letmom“ pohľade na vyučovanie 14.02.1018 v triedach VI.A a VII.A v Základnej škole s materskou školou v Koškovciach.

       A naše zareagovanie.

       Nuž za to, že po večeroch, ba aj po nociach sme pripravovali pre žiakov, metódou vysoko efektívneho učenia úlohy v rámci vyučovacích predmetov (slovenský jazyk a literatúra, matematika, dejepis, anglický jazyk, chémia, fyzika, technika), prepojením témy Kolokvium sŕdc s rôznymi aktivitami.

       Podporujúce prostredie, zmysluplný obsah, možnosť výberu, obohatené prostredie, spolupráca, adekvátny čas, energizéry, nevnucovanie učiteľových ale dohodnutých pravidiel na základe vzájomnej dohody, okamžitá spätná väzba, to všetko a ešte aj kúsok viac tam bolo.

       Trieda nemala tradičnú podobu troch radov lavíc, ale členila sa do centier aktivít vybavených pomôckami potrebnými pre danú aktivitu (centrum snívania, učenia, hrania).Predmety neboli v 45 minútových intervaloch a vyučovanie nekončilo šiestou vyučovacou hodinou 12,15hod ale až 14,30hod.

       Deň začínal aktivitou, ktorá spojila v jednu chvíľu všetkých, ktorí boli prítomní v škole. Ako? Srdcom vďaky so slovami: Každý deň objím ľudí ktorých máš rád a povedz každému z nich mám ťa rád. Nasledovalo ranné kruhové „Dnes sa cítim...“ s prepojením na osobný príbeh vyrozprávaný online – Príbehy živých kníh – Matejom. „Špicľovanie“ bola nasledujúca aktivita, počas ktorej si žiaci mohli slobodne vybrať, ktorej z úloh sa budú venovať, aj to v akom poradí ju budú vykonávať.

       Počas celého dňa boli žiaci podnecovaní na hodnotenie svojich výkonov, výkonov spolužiakov. Vytvárali sme im priestor na sebahodnotenie. Prezentovaním svojich projektov, vyjadrením svojich pocitov na maliarske plátno ukončili svoje aktivity.

       Priebeh ich činnosti však bol občas prerušený „energizérom“ (prales, morzeovka, vajíčko, pohorie...) alebo návštevou ľudí sŕdc – anjelov bez krídel (riaditeľ školy RNDr. František Bočkay, starosta obce Koškovce Ing. Vladimír Babič, denný stacionár Koškovce PhDr. Martina Panocová, Teacher Guatemala Mgr. Jana Nesrstová).

       V závere nášho „spolčovacieho dňa dobra“ sme vo vestibule školy spoločne vystavili našu výslednicu.

       Ďakujeme riaditeľovi školy, že nám umožnil uplatniť tento model vyučovania, že sme mohli upustiť od zaužívaného prístupu a preniesť na žiakov časť zodpovednosti. Poukázať pri tom na ich tvorivé schopnosti, podporiť ich k učebnej motivácii, upevniť vzájomné vzťahy, slobodne, bez strachu prejaviť svoje názory, umenie počúvať a tolerovať názory druhých, dokázať daný problém prediskutovať a vyriešiť. Za intenzívnu činnosť ďakujeme aj „našej učiteľke“ Martinke Pohlovej.

       Ale to najväčšie ďakujeme patrí žiakom VI.A a VII.A. Bol to prekrásny deň. Vaša pohoda a nadšenie, ktoré sme dostali aj formou spätnej väzby – online dotazníkom - je našou odmenou.

       PaedDr. Jana Partiková

     • Okresné kolo geografickej olympiády
      • Okresné kolo geografickej olympiády

      • Aj v tomto školskom roku sa naši žiaci zúčastnili 06.02.218 okresného kola geografickej olympiády, ktorej cieľom je rozvíjať záujem žiakov o geografiu ako nosného predmetu poznávania krajiny a prírody. Súťaž prebiehala písomnou formou a spočívala vo vypracovaní úloh v teste, ktorý mal dve časti.

       V F kategórii (6. a 7. ročník) nás reprezentoval Tomáš Hrin žiak 7.B triedy, ktorý sa umiestnil na krásnom 2. mieste. Z tejto kategórie boli na okresnom kole úspešní len dvaja riešitelia a Tomáš si svojim úspechom získal postup do krajského kola.

       1. téma - Najvyššie pohoria sveta (najvyššie pohoria jednotlivých svetadielov a makroregiónov sveta, ich najvyššie a najznámejšie vrchy, hospodárske využitie pohorí, rastlinstvo a živočíšstvo, environmentálne ohrozenia).

       2. téma - Ostrovy a súostrovia Afriky (priradenie ostrovov k štátom, ich poloha a povrch, prírodné podmienky, špecifiká a zvláštnosti, nerastné suroviny a hospodárstvo, obyvateľstvo a sídla, turistické destinácie).

       V E kategórii (8. a 9. ročník) nás reprezentoval Tomáš Ján Černega žiak 9.A triedy, ktorý sa ako úspešný riešiteľ umiestnil na 5. mieste.

       1. téma - Lokality svetového dedičstva UNESCO na Slovensku (kultúrne a prírodné lokality svetového dedičstva na Slovensku, ich poloha, jedinečnosť,

       2. téma - Rozpoznanie na fotografii Mexiko a štáty Strednej Ameriky (poloha a povrch štátov, prírodné podmienky, nerastné suroviny a hospodárstvo, obyvateľstvo a sídla, turistické destinácie).

       Obidve kategórie ešte si dopĺňali vedomosti z cestovného ruchu Európy z vybraných štátov.

       Súťažiacim ďakujeme za trpezlivú a náročnú prípravu a srdečne blahoželáme.

       Mgr. Katarína Jakubčová

     • Spevy môjho rodu
      • Spevy môjho rodu

      • V dňoch od 2.- 4. 2. 2018 sa konal Celoslovenský festival spevákov rusínskej ľudovej piesne „SPEVY MÔJHO RODU“ staroľubovnianskeho okresu. Na festivale sa zúčastnili speváci z regiónov Bardejov, Humenné, Medzilaborce, Prešov, Snina, Stará Ľubovňa, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou. Na základe regionálnych výberov našu školu úspešne reprezentovala žiačka 9. ročníka Viktória Jesenková. Podujatie sa realizovalo s podporou Úradu vlády SR, program Kultúra národnostných menšín.

     • Lyžiarsky výcvik
      • Lyžiarsky výcvik

      • Rozličné očakávania, obavy, túžby.... mali naši siedmaci pred lyžiarskym kurzom. Konečne 29. januára sme vyrazili na cestu. Netradične - vlakom sme v dobrej nálade docestovali až do Liptovského Mikuláša.

       Nasledovalo ubytovanie, obed, prevzatie lyžiarskeho výstroja a hneď na svah. Prvé stretnutie našich žiakov s lyžami v lyžiarskom stredisku SKI OPALISKO bolo zaujímavé :-) Učitelia museli zmeniť plánovanú metodiku podľa aktuálnych schopnosti žiakov. Obúvanie lyží, prvé pády, jazda vlekom ...boli zážitkom :-)

       Dobrá strava, kvalitné ubytovanie i nadšenie žiakov a túžba naučiť sa ovládať lyže boli hnacím motorom všetkých zúčastnených. Veríme, že lyžovanie našich žiakov nadchlo a lyžiarsky kurz bol príjemným zážitkom.

       Mgr. Martina Krížová

     • Keď sa drogy stanú prioritou
      • Keď sa drogy stanú prioritou

      • Pod takýmto názvom sa 26.1.2018 uskutočnila beseda našich siedmakov s Mgr. Oľgou Pastirikovou, psychologičkou Centra pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie v Humennom. Počas dvoch vyučovacích hodín pani Pastiriková žiakov veľmi pútavým spôsobom oboznámila s problematikou drog, nástrahami a nebezpečenstvom ich požívania, problematikou poškodzovania organizmu a psychiky každého jedinca, ktorý podľahne tejto novodobej „metle ľudstva“. Naši žiaci sa veľmi aktívne zapájali do besedy, kládli množstvo zaujímavých otázok a vytvorili veľmi príjemnú klímu počas vzájomnej komunikácie, za čo ich pani Mgr. Pastiriková pochválila.

     • Šaliansky Maťko
      • Šaliansky Maťko

      • Veľkú tradíciu na našej škole má okrem iných súťaží aj súťaž v prednese pôvodných slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Táto súťaž má veľký význam pre deti, lebo sa v nej prezentuje krása našej slovenčiny, ale aj múdrosť našich predkov prostredníctvom nádherných slovenských povestí.

       Najlepší recitátori z našej školy Ema Mrízová z 3.A, Ema Kenderešová zo 4.ASamuel Balica zo 7.A nás 23.01.2018 reprezentovali v okresnom kole súťaže, ktoré sa uskutočnilo na Základnej škole Dargovských hrdinov v Humennom. Toho roku sa konal už XXV. ročník okresného kola v recitácií povestí. Stretlo sa tu až 38 recitátorov vo veku 8 - 15 rokov z oblasti Humenné, Snina a Medzilaborce. O to cennejšie bolo, že naši recitátori Ema Mrízová a Ema Kenderešová nás potešili výbornými výkonmi a vybojovali krásne 3. miesta.

       Srdečne im blahoželáme.

       Mgr. Anna Stirčáková

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
      • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku

      • Dňa 16.01.2018 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku, ktorého sa zúčastnil aj náš žiak Peter Fic zo 7.B. Po dlhých týždňoch prípravy sa stretol so svojimi rovesníkmi, aby si zmerali sily v písomnej, aj ústnej časti súťaže. Peter to mal o to ťažšie, že šiel obhájiť minuloročné víťazstvo a to sa mu podarilo. Všetci mu srdečne blahoželáme a držíme prsty v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 14.02.2018.

     • Pravá ruka Petra Sagana v našej škole
      • Pravá ruka Petra Sagana v našej škole

      • 18.12.2017 Maroš Hlad, masér profesionálneho cyklistického tímu Bora-Hansgrohe, si vo svojom nabitom programe našiel čas a prijal pozvanie našej školy na stretnutie so žiakmi. Milý, skromný a charizmatický Michalovčan na stretnutí porozprával žiakom o tom, ako sa dostal k Petrovi Saganovi, o svojej práci v tíme, prezradil niečo zo zákulisia svetovej cyklistiky a odpovedal na mnoho rôznych otázok žiakov i vyučujúcich. Tí využili, že Maroš je takmer vždy prvý pri Petrovi v cieli a pýtali sa napr. na prvé dojmy po úspešných i menej úspešných pretekoch či etapách, na kauzu Cavendish, na program v roku 2018, na súkromný život oboch a pod. Na všetky položené otázky dostali žiaci odpoveď. Riaditeľ školy Marošovi na záver zaželal veľa úspechov v práci, aby sa v roku 2018 s Petrom a tímom tešili z víťazstiev čo najčastejšie a na pamiatku mu venoval tričko ZŠ s MŠ Koškovce.

     • Príbeh o adventných sviečkach
      • Príbeh o adventných sviečkach

      • Na adventnom venci horeli štyri sviece. Bolo ticho, počuť iba šepot sviec: "Volám sa POKOJ. Chcela by som prebývať medzi ľuďmi, im však na mne nezáleží, nehľadajú ma, nechcú." Jej svetlo slablo, až napokon zhaslo. Druhá smutne vyznala: "Ja sa volám VIERA. Túžim svietiť ľuďom na cestu životom, oni mnou však pohŕdajú, lebo som vraj zbytočná a nemoderná." Aj jej žiarivý plamienok zoslabol a zhasol. Chvejúcim sa hlasom pridala sa tretia svieca: "Volám sa LÁSKA. Túžim bývať v ľudskom srdci, ale ľudia si ma nevšímajú, nechcú ma. Vravia, že vzťahy bez záväzkov sú lepšie, že si treba užívať." Jej svetlo sa zachvelo a tiež uhaslo. V tom vošlo do izby dieťa. Zbadalo zhasnuté sviece a rozplakalo sa: "Prečo nesvietite? Kto vás zhasol? "Vtedy sa ozvala štvrtá svieca: "Neboj sa! Kým som tu ja, nič nie je stratené. Som NÁDEJ. S mojou pomocou sa opäť rozhoria zhasnuté sviece!"

     • Pravda o drogách
      • Pravda o drogách

      • Pod takýmto názvom sa uskutočnila 13. decembra 2017 beseda s pánom Petrom Remperom z Občianskeho združenia Slovensko bez drog. Počas vyučovania absolvovali žiaci druhého stupňa v jednotlivých ročníkoch zaujímavý rozhovor a viaceré aktivity s protidrogovou tematikou. Každý zo žiakov sa mohol pána Rempera opýtať na to, čo ho zaujímalo. On žiakom názorne na viacerých príkladoch zo života poukázal na negatívne vplyvy drog na náš organizmus, na dôsledky drogových závislostí, na to, aké dôležité je vedieť drogu odmietnuť. Žiaci 9. ročníka si mohli pozrieť krátky film výpovedí bývalých drogovo závislých ľudí, ktorí vypovedali o tom, ako im drogy negatívne zmenili život.

       Sme radi, že sa takýto program s tak aktuálnou témou v našej škole uskutočnil a všetci dúfame, že našich žiakov oslovil a nad problematikou užívania omamných látok a ich negatívneho vplyvu sa zamysleli.

        

     • V „krajine úsmevov“ ostal aj kúsok Koškoviec a Sniny
      • V „krajine úsmevov“ ostal aj kúsok Koškoviec a Sniny

      • Thajsko, krajina, kde máte pocit, že sa ľudia usmievajú stále a že všetko je tam obrátené, ináč ako u nás. Ich jazyk – Thajčina. Niečo unikátne, ťažké, ale zaujímavé - vlastná abeceda, asi 40 znakov (počítať do päť a napísať jedno slovo som zvládla za dva týždne). Ich pozdrav vyjadruje úctu. Ruky spoja dlaňami ako pri modlitbe pred hrudníkom tak, aby končeky prstov smerovali k tvári a sprevádza ho úklon. 

       Jedlo je štipľavé, žiadna soľ, veľa cukru. Do polievky vám ponúknu mleté orechy, do čaju salko. No ich jedlo a kombinácie si určite zamilujete. Na jedenie používate lyžicu a vidličku. Žiadny nôž nepotrebujú. Jazdiť na jednej motorke, samozrejme v ľavom jazdnom pruhu, vidíte celú aj päťčlennú rodinu. Ich povestný Tuk-tuk vás odvezie kamkoľvek. Noha a hlava (najvzdialenejšie časti tela) sú považované za menej cenné. Nohu nesmiete používať na ukazovanie a takmer všade sa musíte pred vstupom vyzuť. Hlavy sa im nesmiete dotýkať. Bežne na ulici vidíte sedieť ľudí na zemi a jesť. Ale s jedlom sa stále delia. Môžete ochutnať priamo z niekoho taniera a nemusíte sa báť, že vás niekto okríkne. Thajskú masáž a masáž nôh vám ponúkajú všade. Ochota je u nich samozrejmosť. Pomôžu aj keď nemusia a nič za to nechcú, iba úsmev. Pracovitosť tu vidíte  na každom kroku. Od rána do rána.

       Žiaci  sa tu strašne dlho učia. Škola je niekedy aj dlhšie ako do 16,30hod. Deti tu nosia školskú uniformu. Väčšina škôl má bazén, veľké ihriská. Po vyučovaní mávajú žiaci doučovanie u učiteľov aj do večerných hodín. Učia sa dlho, pomalým tempom. Učitelia sú tu veľmi ochotní, ústretoví. No dostať sa do štátnej školy (na obhliadku) je dosť zložité. Musíte si podať žiadosť na školu, ktorú chcete navštíviť. Škola ju potom odošle na ich „ministerstvo“ a vy čakáte. Pri troche šťastia sa tam dostanete, ak si naplánujete cestu na ďalší rok. Ja som mala to šťastie, že som sa zoznámila s učiteľkou Thachamai, ktorá (ale to neprezradím ako), mi umožnila spoznať ich školu. Mala som tak možnosť odovzdať im vlastnoručne vyrobené drevené srdiečka, maľovanú tašku od detí z OZ Gaštanový koník Snina. Ja, ako správna zamestnankyňa ZŠ s MŠ Koškovce, som im podarovala naše školské tričko, ktoré zožalo úspech, hlavne u jedného žiaka.

       Thajsko je krajina vecí, ktoré vás veľa naučia. Vďaka úsmevu svojich ľudí, splní sen každého človeka. 

       สวัสดี Jane พวกเราอยากขอบคุณอีกครั้งสำหรับ ของของขวัญที่มากจาก ความรัก จากประเทศ Slovakia -Koskovce และ Snina. ที่พวกเราทุกคนได้ พบคุณ พวกเราเชื่ออย่างยิ่งว่สเราจะได้พบกันอีกครั้งที่ภูเก็ต และ เราจะได้มอบของขวัญ แก่ เด็กๆ ของคุณ. พวกเรารอคอยที่จะพบกันอีกครั้ง

       Hello Jane, i would like to thank you once again for "big piece of love" imported from your country - Slovakia - Koskovce and Snina. All of us that met you strongly believe we can meet each other again in Phuket and also us can give you something from our kids. We are waiting for you!

                                                                                 Jana Partiková

                                                                                                      školský špeciálny pedagóg

     • Aj nás navštívil Mikuláš
      • Aj nás navštívil Mikuláš

      • Ráno 6. decembra aj do našej školy prišiel Mikuláš v sprievode anjelov. Každá trieda privítala Mikuláša spoločnou pesničkou. Za odmenu dostali žiaci sladký koláčik. Anjeli si preverili vedomosti žiakov o histórii sv. Mikuláša a žiaci sa nedali zahanbiť. Odmenou im bol špeciálny darček od Mikuláša „Mikulášsky žolík“.

     • Adventný veniec
      • Adventný veniec

      • Už tradične počas adventu žiaci pripravujú adventný veniec v areáli školy. Tento rok sa zapojili žiaci 7. – 8. ročníka. Tradíciou nášho adventného venca je, že žiaci prinášajú prírodný materiál a z recyklovateľných materiálov vyrábajú ozdoby. Tohto roku z pet fliaš vyrobili štyri adventné sviece.

       Obdobie adventu nech je pre nás všetkých  časom duchovnej prípravy a pokánia pred slávením Vianoc, radostnej spomienky na Narodenie Pána.

     • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov a zamestnancov škôl
      • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov a zamestnancov škôl

      • 02.12.2017 Prvá decembrová sobota patrila v ZŠ s MŠ Koškovce volejbalu. Uskutočnil sa už desiaty ročník medzinárodného volejbalového turnaja učiteľov a zamestnancov škôl. Prívlastok medzinárodný, dali turnaju učitelia z Poľska, zo ZS Besko a ZS Blizne. Ich spoločné družstvo nenašlo premožiteľa ani v jednom zápase a zaslúžene sa stalo víťazom turnaja. Druhé miesto obsadilo domáce družstvo ZŠ s MŠ Koškovce, tretie miesto vybojovala ZŠ s MŠ Kamenica nad Cirochou a štvrté miesto obsadila ZŠ s MŠ Topoľovka. Predmikulášsky turnaj priniesol zaujímavý volejbal. Zároveň bol dôkazom toho, že nielen žiakom uvedených škôl, ale aj ich učiteľom nie je šport cudzí.

     • Noc so svätým Ondrejom
      • Noc so svätým Ondrejom

      • Dňa 01.12.2017 sme si so žiakmi 1.-4. ročníka v Základnej škole v Koškovciach priblížili tradície a zvyky našich starých rodičov, ako prežívali večer pred svätým Ondrejom.

       Chlapci aj dievčatá sa zoznámili so sv. Ondrejom, ako biblickou postavou. Spoznali a prakticky si vyskúšali aj aktivity, ktoré sa v daný deň realizovali. Počítali drevené polienka, ako veštbu, či sa do roka vydajú, hádzali kukuricu do okna domu, v ktorom býval Ondrej, hľadali rozličné predmety, ktoré z gazdovských dvorov poschovávali mládenci. A mládenci „oparádili“ starú metlu na spôsob mája tým dievčatám, ktoré rodičia nechceli púšťať na „večerky“.

       Pri hre si vyskúšali „kradnutie“ drevených polienok a múky na pirohy. Aj tie slúžili na veštbu vydaja. Na tancovačke, ktorá nasledovala v našom programe, dievčatá tancovali s tým chlapcom, ktorého meno našli vo svojom uvarenom pirohu. Presne podľa starého zvyku.

       Po ďalších zábavných hrách a krátkej prestávke na večeru sme sa pripravovali na Vianoce. Deti piekli linecké koláčiky, tvorili zaujímavé ozdoby na vianočný stromček a naučili sa vyrobiť zaujímavé darčeky pre blízkych.

       Odvážni školáci zostávali v škole i v noci, prespávali tu. A ráno sa spokojní, obohatení o nové zážitky, vrátili domov, k svojim rodičom.

     • Alchýmia maľby s príbehom štetca
      • Alchýmia maľby s príbehom štetca

      • Dňa 29.11.2017 zažili žiaci dopoludnie plné zážitkov v rámci stretnutia s akademickým maliarom Andrejom Smolákom na pôde Základnej školy s materskou školou v Koškovciach.

       Umenie má liečivú silu, vieme ním najlepšie vyjadriť to, čo žijeme, o čom uvažujeme, čo cítime, na chvíľku zabudneme na svet okolo.... aj to bol jeden zo zámerov stretnutia maliara s príbehom štetca a žiakov školy.

       Obrazy, ktoré akademický maliar do školy doniesol, boli súčasťou Medzinárodného výtvarného festivalu v Snine. Hýrili farbami, pôsobili ako médium. Mali v sebe niečo magické. Žiaci si počas výkladu uvedomili, že odrazu sa materiál zmenil na obraz. Je to ako alchýmia, stačí sa iba hrať s farbami.

       Jednodňová výstava a odborný výklad akademického maliara k obrazom umelcov rôznych krajín z rôznych kontinentov umožnil žiakom spoznať a objaviť čaro jednotlivých umeleckých diel rôznorodých kultúr. Ďakujeme za krásne strávený čas v krásnom farebnom svete a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

     • Okresné kolo chlapcov v bedmintone
      • Okresné kolo chlapcov v bedmintone

      • 29.11.2017 Tak ako včera dievčatá, aj chlapci dnes bojovali o čo najlepšie umiestnenie v bedmintone. V okresnom kole nakoniec obsadili tretie miesto. Blahoželáme. Konečné poradie: 1. miesto ZŠ J. Švermu Humenné, 2. miesto ZŠ Pugačevova, 3. miesto ZŠ s MŠ Koškovce, 4. miesto ZŠ Komenského Medzilaborce, 5. miesto ZŠ Udavské.

     • Okresné kolo dievčat v bedmintone
      • Okresné kolo dievčat v bedmintone

      • 28.11.2017 Po minulotýždňových okresných finálových súťažiach v stolnom tenise, v ktorých naše dievčatá obsadili druhé a chlapci tretie miesto, prišiel na rad bedminton. Naše dievčatá (na snímke) dnes bojovali a prehrali až vo finále. Obsadili konečné druhé miesto. Celkové poradie : 1. ZŠ J. Švermu Humenné, 2. ZŠ s MŠ Koškovce, 3. ZŠ Hrnčiarska Humenné, 4. ZŠ Pugačevova Humenné, 5. ZŠ s MŠ Ohradzany, 6. ZŠ Komenského Medzilaborce. Dievčatá blahoželáme! Chlapcom zajtra vo finále držíme palce!

     • Noc čítania Biblie
      • Noc čítania Biblie

      • Večer 10.11.2017 bol v ZŠ s MŠ Koškovce výnimočný. Dôvodom bol VI. ročník akcie „Noc čítania Biblie“. Zúčastnili sa na ňom žiaci, učitelia, kňazi, rodičia aj bývalí žiaci školy.

       Stretnutiu a biblickému súťaženiu v škole predchádzala sv. omša v kostole v Koškovciach, ktorú slávil duchovný otec Ján Gič spolu s p. kaplánom Jánom Hudákom a farárom gréckokatolíckej farnosti Rokytov pri Humennom Jurajom Voroňákom. Po skončení svätej omše sa všetci vo sviečkovom sprievode presunuli do priestorov školy.

       Po úvodnej pesničke žiaci, ktorí prijali pozvanie na toto stretnutie sa rozdelili do siedmych skupín a začali putovať po disciplínach pripravených v jednotlivých triedach. Žiaci 8. a 9. ročníka sa výborne zhostili úlohy animátorov a vodcov skupín. Animátori sa venovali týmto úlohám: biblické súradnice s témou knihy Prísloví a vypisovaniu citátov na tričká, odrývanie obrazu a spoznávanie kráľa Šalamúna, zdobenie perníkov za Mojžišove symboly, biblická reštaurácia Misericordia, kvíz o Jánovi Krstiteľovi, kniha Žalmov a Zasľúbená zem s témou Mojžiš.

       Počas putovania školou sa každý mohol občerstviť. O občerstvenie na túto večernú akciu sa postarali rodičia prítomných žiakov, za čo im patrí naše ďakujeme.

       Po zdolaní všetkých disciplín sme sa na záver znovu stretli pri spoločnej piesni a belgickom tanci. Rozchádzali sme sa unavení, ale vďační Bohu za pekne prežitý večer a presvedčení o tom, že na budúci rok prídeme opäť.

       Mgr. Katarína Jakubčová

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Tvorivé dielne
  • Exteriér školy
  • Interiér školy
  • Chemické a fyzikálne laboratórium
  • Jazykové laboratórium
  • Počítačová učebňa
  • Telocvičňa