• Zamestnanci

    • Mgr. Jana Andrejčáková
    • Mgr. Jana AndrejčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.A
    • Mgr. Eva Bilecová
    • Mgr. Eva BilecováŠkolský špeciálny pedagógWeb stránka
    • Mgr. Martina Ficová
    • Mgr. Martina FicováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 7.B
    • Mgr. Jana Gavalčinová
    • Mgr. Jana GavalčinováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.A
    • Mgr. Janette Gondorová
    • Mgr. Janette GondorováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 2.A, 4.A
    • Mgr. Zuzana Hajdučková
    • Mgr. Zuzana HajdučkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 1.A
    • MVDr. Jana Kakutová
    • MVDr. Jana KakutováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 6.A
    • Mgr. Marta Kocanová
    • Mgr. Marta KocanováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.C
    • Mgr. Zlatica Krajníková
    • Mgr. Zlatica KrajníkováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.A
     Web stránka
    • Mgr. Sabina Kuľhová
    • Mgr. Sabina KuľhováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 8.B
    • Mgr. Iveta Lapšanská
    • Mgr. Iveta LapšanskáZástupkyňa riaditeľa školy
    • PaedDr. Jana Partiková
    • PaedDr. Jana PartikováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.B, 6.B
    • Mgr. Martina Pohlová
    • Mgr. Martina PohlováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 5.A
    • Ing. Anna Ridarská
    • Ing. Anna RidarskáUčiteľka
     Triedna učiteľka: 9.B
    • Mgr. Anna Stirčáková
    • Mgr. Anna StirčákováUčiteľka
     Triedna učiteľka: 3.A
    • Mgr. Katarína Šimečková
    • Mgr. Katarína Šimečkováučiteľka MŠ
     Triedna učiteľka: MŠ
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
    • zskoskovce@in.slovanet.sk
    • 057 78 88 000 0915 894 480
    • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
    • 036158933
    • 2021339100
    • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Karneval
   • Energetické nápoje
   • Škola v prírode
   • Deň detí netradične
   • Vydarený deň v Košiciach
   • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
   • Zdravá výživa
   • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
   • Zápis do 1. ročníka v našej škole
   • 7. apríl – Svetový deň zdravia
   • Žabie taxi
   • Mesiac hlasného čítania s prvákmi