• Rodičovské združenie

    • Rodičovské združenie

    • Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Koškovce je občianske združenie, ktoré združuje rodičov žiakov študujúcich v našej škole. Hlavným cieľom občianského združenia je pomoc škole, najmä formou výberu 2% z daní. Rodičovské združenie je úzko prepojené s Radou rodičov, ktorá plní zároveň rozhodovaciu funkciu, ako nakladať so získanými prostriedkami. Účel využitia prostriedkov je vždy konzultovaný so školou. Vyzbierané prostriedky slúžia na ceny a cestovné pre žiakov, ktorí reprezentujú školu na rôznych súťažiach a olympiádach, na ceny pre Medzinárodný deň detí a ceny pri oceňovaní najlepších žiakov na konci školského roka. Rodičovské združenie hradí aj polovicu poplatku za celoslovenské testovanie KOMPARO. V spolupráci s rodičovským združením sa organizuje aj zber papiera, ktorého finančný výťažok je rozdelený jednotlivým triedam a použitý napríklad aj na koncoročné výlety.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi