• Družobné vzťahy

    • Družobné vzťahy

    • Priateľsto bez hraníc

     Spolupráca Základnej školy s materskou školou Koškovce a Szkoly Podstawowej v poľskom Besku začala už v školskom roku 2000/2001. V tomto školskom roku nadviazali riaditelia oboch škôl RNDr. František Bočkay a Mgr. Janusz Tworzydlo prvé kontakty.

     V nasledujúcich dvoch rokoch sa uskutočnilo niekoľko výmenných pobytov žiakov a pedagógov oboch škôl. Všetky však boli na oboch stranách financované z vlastných zdrojov alebo za pomoci sponzorov. V týchto finančne neľahkých začiatkoch spolupráce škole v Koškovciach pomohli samosprávy okolitých spádových obcí, ktorých deti sa výmenných pobytov zúčastnili.

     Keďže Koškovce i Besko sa vo svojich štátoch nachádzajú v geograficky nevýhodnených oblastiach so značnou mierou nezamestnanosti, dali sa obe školy na neľahkú cestu získavania finančných prostriedkov z Európskej únie. V rámci predvstupových fondov a programu Phare CBC SFMP SR/PL tak uzreli svetlo sveta prvé úspešné projekty.

     Do ich realizácie v rokoch 2003-2005 sa zapojilo viac ako 300 žiakov a pedagógov ZŠ s MŠ v Koškovciach. Takmer 200 ich do Poľska aj vycestovalo. Žiaci oboch škôl začali pomaly spoznávať život, históriu, kultúru, ľudové zvyky, tradície a turistické atrakcie susednej krajiny. Začali získavať nové vedomosti, schopnosti a praktické skúsenosti. So svojimi rovesníkmi spoza hraníc mohli spoločne prekonávať jazykové bariéry.

      

     Viac sa o vzájomnej spolupráci dozviete v časti venovanej našim projektom.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi