• Rada školy

    • Rada školy

    • 1. Čerňová Ivana - zástupca za pedagogických zamestnancov ZŠ
     2. Hermanová Tatiana - zástupca za pedagogických zamestnancov MŠ
     3. Valichnáčová Marta - zástupca za nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ
     4. Barníková Monika, Mgr. - zástupca rodičov žiakov ZŠ
     5. Danková Mária - zástupca rodičov žiakov ZŠ
     6. Gajdošová Dana, Ing. - zástupca rodičov žiakov ZŠ
     7. Škovranová Mária - zástupca rodičov žiakov MŠ
     8. Danková Miroslava, Bc. - delegovaný člen
     9. Gajdošová Janka, Mgr. - delegovaný člen
     10. Kočanová Adriana - delegovaný člen
     11. Kontuľová Iveta, Bc. - delegovaný člen

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Koškovce 134
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • 057 78 88 000 0915 894 480
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
   • Telefón: 057/77 97 116 Mobil: 0915 440 505 Email: veducasjkoskovce@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Karneval
  • Energetické nápoje
  • Škola v prírode
  • Deň detí netradične
  • Vydarený deň v Košiciach
  • Družobný pobyt v Besku a Bliznom
  • Zdravá výživa
  • Malí čítajú veľkým a veľkí čítajú malým
  • Zápis do 1. ročníka v našej škole
  • 7. apríl – Svetový deň zdravia
  • Žabie taxi
  • Mesiac hlasného čítania s prvákmi