• Novinky

   Zistite, čo je nové v našej škole
   • Noc čítania Biblie
    • Noc čítania Biblie
    • 19. 11. 2017
    • 10.11.2017 – večer bol v ZŠ s MŠ Koškovce výnimočný. Dôvodom bol VI. ročník akcie „Noc čítania Biblie“. Zúčastnili sa na ňom žiaci, učitelia, kňazi, rodičia aj bývalí žiaci školy.

     Stretnutiu a biblickému súťaženiu v škole predchádzala sv. omša v kostole v Koškovciach, ktorú slávil duchovný otec Ján Gič spolu s p. kaplánom Jánom Hudákom a farárom gréckokatolíckej farnosti Rokytov pri Humennom Jurajom Voroňákom. Po skončení svätej omše sa všetci vo sviečkovom sprievode presunuli do priestorov školy.

    • viac
   • Z rozprávky do rozprávky
    • Z rozprávky do rozprávky
    • 19. 11. 2017
    • Dňa 7.11.2017 sa telocvičňa ZŠ s MŠ zmenila na rozprávku. Pani učiteľky pre deti z okolitých materských škôl a žiakov 1.stupňa pripravili zábavné predpoludnie s množstvom rozprávkových hádaniek a kreatívnych úloh, pomocou ktorých prechádzali z rozprávky do rozprávky. Na svojej ceste deti stretli Janka Hraška, Šípkovu Ruženku, Popolušku, Tri prasiatka, Šmolkov a rôzne iné bytosti zo známych rozprávok. Za odvahu a šikovnosť v súťažiach deti získali rozprávkové kartičky a samozrejme aj malé občerstvenie. Záver rozprávkového predpoludnia patril našim najmenším žiakom, kde sme ich „pasovali“ za prvákov. Usmievavé a spokojné tváre detí hovorili o milej a vydarenej školskej akcii.

    • viac
   • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov
    • Medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov
    • 28. 10. 2017
    • Dňa 27.10.2017 sa v Kamenici nad Cirochou uskutočnil medzinárodný volejbalový turnaj učiteľov. Bez prehry ho absolvovali učitelia ZŠ s MŠ Koškovce, ktorí sa stali celkovými víťazmi turnaja. Druhé miesto obsadili učitelia z ukrajinskej Kamjanice, tretie miesto obsadili učitelia domácej Kamenice nad Cirochou a štvrté učitelia z Topoľovky.

    • viac
   • Vzdelávanie generácie
    • Vzdelávanie generácie
    • 19. 11. 2017
    • 27.10.2017 Jedna ľudová múdrosť poukazuje na to, že človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku. Je krásny podľa vrások a bielych vlasov. Je krásny podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. No najmä je človek krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.

     Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa koncom októbra v priestoroch Základnej školy v Koškovciach uskutočnila akcia pod názvom Vzdelávanie generácie. Starí rodičia tak mohli so svojimi vnukmi a vnučkami prežiť návrat do detských čias. V tento deň zasadli opäť do školských lavíc, v ktorých sa učili.

    • viac
   • Native speaker na našej škole
    • Native speaker na našej škole
    • 19. 11. 2017
    • 24.10.2017 Naša škola je zapojená do projektu EnglishOne. Projekt je zameraný na výučbu anglického jazyka. Ponúka na portáli anglictina.iedu.sk. digitálne učebné materiály, ktoré boli využívané na vyučovacích hodinách ANJ. Okrem toho, boli žiakom na domáce precvičovanie zadávané úlohy z portálu. Žiaci si túto metódu učenia sa obľúbili a za svoju aktivitu boli odmenení.

    • viac
   • Výlet vo Vysokých Tatrách
    • Výlet vo Vysokých Tatrách
    • 2. 11. 2017
    • V dňoch 5. – 6.10.2017 sa žiaci našej školy vydali na školský výlet do Vysokých Tatier. Spoločnosť im robili priatelia - rovesníci z družobnej školy v Bliznom v Poľsku.

     Výlet sme začali zastávkou na Spišskom hrade, kde nás sprievodca previedol nielen zrúcaninami hradu ale aj históriou tohto kraja. Hrad tvorí dominantu širokého okolia a rozlohou 4 ha je jeden z najväčších hradov Európy. Z Tatranskej Lomnice sme sa lanovkou vyviezli na Skalnaté pleso. Počasie nám prialo a videli sme v celej svojej kráse a veľkosti aj Lomnický štít. Užívali sme si majestátnu scenériu našich Tatier aj počas prechádzky okolo Štrbského plesa.

    • viac
  • Pre študentov a rodičov

   Ak chcete vidieť svoje známky, domáce úlohy a denný plán, prihláste sa pomocou svojho účtu, ktorý ste dostali od našej školy.
  • Materská škola

   Snažíme sa vytvoriť podnetné prostredie, plné pohody, lásky a pozornosti, aby sme čo najviac uspokojili potreby dieťaťa, ktorého osobnosť rozvíjame rôznorodými činnosťami.
   • Školský Facebook
   • Školský YouTube
   • Školský šport
   • Online testovanie
   • Školské akcie
  • Počet návštev: 610541
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zskoskovce@in.slovanet.sk
    • +421 57 78 88 000
    • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
  • Fotogaléria

   • Tvorivé dielne
   • Exteriér školy
   • Interiér školy
   • Chemické a fyzikálne laboratórium
   • Jazykové laboratórium
   • Počítačová učebňa
   • Telocvičňa