• Špeciálny pedagóg

     • "Každý je génius. Ale ak budete posudzovať rybu podľa toho,
      či sa dokáže vyškriabať na strom, strávi celý život vo viere,
      že je neschopná."

                                      Albert Einstein

      Školský špeciálny pedagóg: PaedDr. Jana Partiková

      Email:  specpedzskoskovce@gmail.com

      Konzultačné hodiny:

      • Pre rodičov:    Utorok  12.30 - 13.30 
      • Pre učiteľov:   Utorok  13.30 - 14.30

       

      V prípade potreby je možné dobu stretnutia dohodnúť aj v inom čase.

      • Hodnota nie je to, čo kupujeme, ale čo prežívame!
      • Hodnota nie je to, čo kupujeme, ale čo prežívame!

      • 25.12.2017 12:46
      • Vianoce deti prežívajú naozaj veľmi intenzívne. Pripravujú sa na Štedrý deň veľmi zodpovedne – poslúchajú, otvárajú okienka na adventnom kalendári a čakajú veľké vyvrcholenie. U rodičov preto často vzniká dilema, čím všetkým ich pod vianočným stromčekom potešiť a hlavne nesklamať. Dopriať im všetko a aj niečo navyše?

       Podľa sociálneho pedagóga PhDr. Milana Antaša je prirodzené, že všetci chceme, aby naše Vianoce mali hodnotu. Často však zabúdame, že hodnota nie je to, čo kupujeme, ale čo v kruhu najbližších prežívame.

      • viac
      • Prečo sa z našich detí stávajú tyrani
      • Prečo sa z našich detí stávajú tyrani

      • 12.12.2017 18:48
      • Michael Winterhoff, vo svojej knihe Prečo sa z našich detí stávajú tyran, varuje pred nástupom novej generácie, ktorá nebude schopná zvládať zodpovednosť, prijatie autority a pochopenie iných ľudí.

      • viac
      • Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?
      • Ako pracuje školský špeciálny pedagóg?

      • 12.06.2017 14:19
      • Školský špeciálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci špeciálnopedagogického individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie deťom a žiakom s mentálnym postihnutím, sluchovým postihnutím, zrakovým postihnutím, telesným postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, viacnásobným postihnutím, chorým alebo zdravotne oslabeným, s vývinovými poruchami a s poruchou správania.
      • viac
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou
   • zskoskovce@in.slovanet.sk
   • +421 57 78 88 000
   • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
   • 036158933
   • 2021339100
 • Fotogaléria

  • Tvorivé dielne
  • Exteriér školy
  • Interiér školy
  • Chemické a fyzikálne laboratórium
  • Jazykové laboratórium
  • Počítačová učebňa
  • Telocvičňa