• Zamestnanci

    • Mgr. Jana Andrejčáková
    • Mgr. Jana AndrejčákováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.A
    • PhDr. Jana Barnová
    • PhDr. Jana BarnováSociálny pedagóg
    • Mgr. Ľubica Bendová
    • Mgr. Ľubica BendováUčiteľ
    • Mgr. Veronika Bobaľová
    • Mgr. Veronika BobaľováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.A
    • RNDr. František Bočkay
    • RNDr. František BočkayRiaditeľ
    • Ivana Čerňová
    • Ivana ČerňováUčiteľ
    • Darina Ficiková
    • Darina FicikováKuchár
    • Mgr. Martina Ficová
    • Mgr. Martina FicováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.C
    • Mgr. Martina Firková
    • Mgr. Martina FirkováAsistent učiteľa
    • Mgr. Jana Gavalčinová
    • Mgr. Jana GavalčinováUčiteľ
    • Eva Gombárová
    • Eva GombárováUčiteľ
     Triedny učiteľ: MŠ
    • Mgr. Janette Gondorová
    • Mgr. Janette GondorováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 1.A, 3.A
    • Michal Greš
    • Michal GrešŠkolník
    • Mgr. Zuzana Hajdučková
    • Mgr. Zuzana HajdučkováUčiteľ
    • Tatiana Hermanová
    • Tatiana HermanováUčiteľ
    • Mgr. Ján Hudák
    • Mgr. Ján HudákUčiteľ
    • Mgr. Katarína Jakubčová
    • Mgr. Katarína JakubčováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.B
    • Mária Jenčíková
    • Mária JenčíkováUpratovač
    • MVDr. Jana Kakutová
    • MVDr. Jana KakutováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 9.A
    • Mgr. Marta Kocanová
    • Mgr. Marta KocanováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 2.A, 5.C
    • Mgr. Zlatica Krajníková
    • Mgr. Zlatica KrajníkováUčiteľ
    • Mgr. Martina Krížová
    • Mgr. Martina KrížováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 8.C, 9.C
    • Mgr. Sabina Kuľhová
    • Mgr. Sabina KuľhováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 5.B
    • Marianna Kuzicová
    • Marianna KuzicováUpratovač
    • Iveta Labancová
    • Iveta LabancováKuchár
    • Mgr. Martin Laco
    • Mgr. Martin LacoUčiteľ
    • PaedDr. Jana Partiková
    • PaedDr. Jana PartikováŠkolský špeciálny pedagóg
    • Mgr. Martina Pohlová
    • Mgr. Martina PohlováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 7.A
    • Ing. Anna Ridarská
    • Ing. Anna RidarskáUčiteľ
     Triedny učiteľ: 6.B, 8.B
    • Mgr. Tatiana Slivková
    • Mgr. Tatiana SlivkováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 9.B
    • Mgr. Anna Stirčáková
    • Mgr. Anna StirčákováUčiteľ
     Triedny učiteľ: 4.A
    • Viera Surmajová
    • Viera SurmajováAsistent učiteľa
    • Helena Šatníková
    • Helena ŠatníkováEkonóm
    • Marta Valichnáčová
    • Marta ValichnáčováIný nepedagogický zamestnanec
    • Magdaléna Veliká
    • Magdaléna VelikáUpratovač
    • Mgr. Alena Voroňáková
    • Mgr. Alena VoroňákováUčiteľ
   • Kontakty

    • Základná škola s materskou školou
    • zskoskovce@in.slovanet.sk
    • +421 57 78 88 000
    • Koškovce 134, 067 12 Koškovce
  • Fotogaléria

   • Tvorivé dielne
   • Exteriér školy
   • Interiér školy
   • Chemické a fyzikálne laboratórium
   • Jazykové laboratórium
   • Počítačová učebňa
   • Telocvičňa